USB-Dokumentenkamera V4K PRO 120

V4K PRO 120 USB-Dokumentenkamera
Teilenummer: 5-924-2-08-00